DPO Data Protection Officer (Persondataforordningen)

8 mar 17
I maj 2018 bliver det et krav for både  private og offentlige virksomheder at udpege en Data Protection Officer (DPO), hvis virksomhedens hovedaktivitet beror på en omfattende behandling af følsomme personoplysninger, ...

Let adgang til it-specialister – plug-n-play

22 feb 17
Ca. hver fjerde virksomhed beskæftiger i dag en it-specialist/it-konsulent, og omkring 11 pct. af virksomhederne rekrutterede eller forsøgte at rekruttere it-specialister i 2015. Dette er på niveau med det foregående år, ...