Ca. hver fjerde virksomhed beskæftiger i dag en it-specialist/it-konsulent, og omkring 11 pct. af virksomhederne rekrutterede eller forsøgte at rekruttere it-specialister i 2015. Dette er på niveau med det foregående år, og ligesom tidligere oplevede en stor andel af virksomhederne vanskeligheder ved rekruttering af it-specialister. Andelen, der oplevede vanskeligheder herved, er imidlertid steget til 51 pct. i forhold til 42 pct. det foregående år. Blandt virksomheder med 5-9 ansatte er det mindre udbredt at beskæftige it-specialister, hvilket hver tiende gør. 5 pct. rekrutterede eller forsøgte at rekruttere it-specialister i 2015, og ligesom de større virksomheder oplevede godt halvdelen vanskeligheder herved.

Hos itparttime samarbejder vi hver dag med virksomhedsledelserne hos vores kunder, som i vid udstrækning benytter vores it-kompetencer og konsulentbistand til udligning af behovet for ansættelse af en fastansat it-specialist. Løsningen er både fleksibel og i høj grad medvirkende at styrke kundernes handlingsmuligheder i et konkurrencepræget marked.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *